top of page

USŁUGI

SPRB Matbud oferuje kompleksową realizację instalacji z materiałów ogniotrwałych w tym:

  • roboty wyburzeniowe przy użyciu nowoczesnych, bezpiecznych, zdalnie sterowanych maszyn na różne przekroje obiektów

  • spawanie 

  • szalowanie

  • murowanie obmurza z użyciem wielośrednicowych krążyn murarskich (od 2.0 do 6.0 m średnicy)

  • betonowanie - torkret suchy, mokry, beton wylewany i inne

  • suszenie, wygrzewanie

  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

 

Oferujemy również:

  • przeglądy obmurzy, ekspertyzy i planowanie zakresów i harmonogramów remontów w tym zakresie

  • wykonanie prefabrykatów z materiałów ogniotrwałych 

  • montaż i demontaż prefabrykatów

DSC_0452_edited.jpg
bottom of page